قلاب کارابین ( Snap Hook )

قلاب کارابین حلقه ای از جنس فلز است که یک قسمت آن باز و بسته می شود. از این ابزار در فعالیتهایی که از طناب و سیم بکسل استفاده می شود، کاربرد دارد. کارابین در فعالیت هایی مانند غارنوردی، کوهنوردی، قایق رانی، سنگنوردی و برخی از فعالیت هایی صنعتی و نظامی بیش ترین کاربرد را دارا می باشد .