قلاب دینام ( Eye Bolt )

قلاب دینام بطور کلی در دو نوع قلاب دینام نری دارای پیچ اتصال و قلاب دینام مادگی دارای یک مهره در بخش بیرونی برای اتصال بر روی پیچ می باشند .

قلاب دینام نری با بسته شدن در داخل مهره سطحی که در بدنه بسیاری از ماشین آلات صنعتی مانند دینام و کمپرسور ها ایجاد می شود برای لیفتینگ مورد استفاده قرار می گیرد .