قلاب دانه گیر ( Grab Hook )

قلاب دانه گیر قلابی است که در اتصالات اسلینگ زنجیر مورد استفاده قرار می گیرد و نوع پر مصرف آن در بازار از جنس فولاد با گرید 80 می باشد .