سیم بکسل حفاری و جرثقیل ( 6X19 )

ساختار سیم بکسل ۱۹*۶ یک ساختار ۶ استرندی است . این نوع سیم بکسل را با توجه به متریال تشکیل دهنده میتوان به دو دسته ی سیم بکسل مغزفولادی و سیم بکسل مغز کنفی تقسیم نمود . سیم های با مغز فولادی داری قدرت کششی بیش تری نیسبت به سیم های با مغز کنف میباشند ولی از نظر انعطاف سیم های با مغز کنف به نوع دیگر ارجحیت دارند .

معمولا سیم بکسل های بافت ۱۹*۶ در صنعت حفاری و همچنین انواع جرثقیل مانند جرثقیل سقفی مورد استفاده قرار می گیرند .