اسلینگ سیم بکسل

اسلینگ های سیم بکسلی بصورت تک شاخه، دو شاخه، سه و چهار شاخه و با بکار گیری سیم بکسل های مغز کنفی و مغز فولادی تولید می شوند. شکل های مختلفی از اسلینگ سیم بکسل وجود دارد که در دو سمت اسلینگ ترکیب های مختلفی از پرس با گوشواره و بدون گوشواره، گیس بافت به صورت ترکیبی استفاده میشود.